fbpx

Polityka prywatności

1. Użytkownik/Klient wypełniając formularz zakupu wyraża zgodę na zbieranie oraz przetwarzanie Jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora Danych w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu jak i świadczonych na jego podstawie Usług.

2. Administratorem Danych osobowych jest firma „EM Professional Ewelina Matuszek” z siedzibą: 54-050 Wrocław, ul. Wojanowska 82/13, NIP 997-010-23-49 REGON: 022435689, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

3. Gromadzone są tylko te dane osobowe, które Użytkownik/Klient podał dobrowolnie. Dane są przetwarzane w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności:
• zawarcia umowy sprzedaży zakupionych Produktów/Usług umieszczonych w częściach Serwisów dostępnych po dokonaniu zakupu;
• nadania oraz udostępnienia Użytkownikowi/Klientowi danych do logowania (tj. login i hasło), na który Użytkownik/Klient złożył zamówienie;
• automatycznego wystawienia oraz wysłania drogą elektroniczną dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży zakupionych Produktów/Usług umieszczonych w częściach Serwisów dostępnych po dokonaniu zakupu, w informatycznym, zewnętrznym systemie, więc dane osobowe Użytkownika/Klienta po przekazaniu do zewnętrznego systemu przetwarzane są na zasadach określonych przez podmiot współpracujący.

4. Użytkownik/Klient dokonując subskrypcji newslettera (poprzez podanie w tym celu adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe od Administratora Danych) podczas procesu rejestracji lub składania zamówienia oraz wyrażając zgodę na jego otrzymywanie tym samym wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. W każdej chwili Użytkownik/Klient może z subskrypcji zrezygnować, klikając w link anulujący subskrypcję, który znajduje się w stopce każdego newslettera.

5. Zgromadzone dane osobowe mogą być wykorzystywane także w celach promocyjnych oraz marketingowych, w szczególności w celu przedstawiania Użytkownikowi/Klientowi oferty handlowej Serwisów jak i innych informacji marketingowych związanych z Serwisami.

6. Zgromadzone dane są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Administrator Danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa tych danych.

7. W każdej chwili Użytkownik/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ma prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia;

8. Użytkownik/Klient nie ma obowiązku podawania swoich danych osobowych, jednak odmowa podania danych osobowych uniemożliwi prawidłowe wykonanie wobec Użytkownika/Klienta usług określonych w niniejszym Regulaminie oraz świadczeń wynikających z umowy zawieranej miedzy Użytkownikiem/Klientem a Serwisami.

9. Podczas odwiedzania Serwisów przez Użytkownika/Klienta wykorzystywane są pliki cookies wysyłane z systemu Serwisów do urządzenia, z którego korzysta Użytkownik/Klient w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Pliki te mogą zawierać takie informacje jak żądanie sieciowe, adres IP Użytkownika/Klienta, typ oraz język przeglądarki wraz z datą i godziną przesłania żądania.
Za pomocą tych informacji podnoszona jest jakość usług oferowanych przez Serwisy, dzięki między innymi identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Użytkowników/Klientów. Użytkownik/Klient może zabronić odbierania plików cookies, ale przez to pozostanie anonimowy, a w efekcie Serwisy nie będa miały możliwości identyfikacji Użytkownika/Klienta ani Jego preferencji. Więcej informacji na temat plików cookies znajduje się w polityce prywatności Serwisów.

10. Serwisy oferują Produkty/Usługi za pośrednictwem publicznej sieci Internet, w związku z tym Użytkownik/Klient oświadcza, że zdaje sobie sprawę z tego, że korzystanie z usług Serwisów może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Serwisami a Użytkownikiem/Klientem i oświadcza także, że w razie wystąpienia jakichkolwiek problemów spowodowanych działaniem osób trzecich Użytkownik/Klient nie będzie miał żadnych roszczeń do Serwisów.

11. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie treści zawieranej umowy sprzedaży następuje przez wysłanie Użytkownikowi/Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Użytkownikowi/Klientowi specyfikacji zamówienia lub dowodu zakupu. Za przyczyny techniczne uniemożliwiające sfinalizowanie zamówienia, leżące po stronie Użytkownika/Klienta albo po stronie operatora poczty elektronicznej Serwisy nie odpowiadają.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH beprofessional.sklep.pl, emprofessional.pl

1). Zasady Ogólne:

1. Poniższa Polityka Prywatności opisuje kwestie związane z korzystaniem z Serwisów beprofessional.sklep.pl, emprofessional.pl, poradnikprofesjonalistki.pl z zastrzeżeniem sobie prawa do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności, i jeżeli taka zmiana nastąpi to na końcu niniejszej Polityki Prywatności będzie informacja o dacie wprowadzenia zmian.

2. Każdego Użytkownika/Klienta zarówno Serwisów jak i newsletterów należących do beprofessional.sklep.pl, emprofessional.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności, z którą Użytkownik/Klient powinien się zapoznać przed rozpoczęciem korzystania z Serwisów, a korzystanie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszej Polityki Prywatności.

3. Jeżeli Użytkownik/Klient nie zgadza się z Polityką Prywatności, to w takim przypadku nie powinien korzystać z Serwisów, ani nie powinien zapisywać się do newsletterów należących do beprofessional.sklep.pl, emprofessional.pl nie powinien także dokonywać zakupów Produktów/Usług oferowanych przez beprofessional.sklep.pl, emprofessional.pl .

4. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy tylko i wyłącznie Serwisów i/lub stron internetowych należących do domeny internetowej beprofessional.sklep.pl, emprofessional.pl, poradnikprofesjonalistki.pl.

2). Dane Osobowe:

1. Użytkownik/Klient podczas korzystania z serwisów należących do beprofessional.sklep.pl, emprofessional.pl, poradnikprofesjonalistki.pl może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych, zazwyczaj za pomocą wypełnienia pól w formularzach. Charakter podawanych danych przez Użytkownika/Klienta w formularzach jest dobrowolny.

2. Serwisy beprofessional.sklep.pl, emprofessional.pl przetwarzają dane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Podanie przez Użytkownika/Klienta swoich danych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych (na dobrowolnie podany adres e-mail) przez Serwisy beprofessional.sklep.pl, emprofessional.pl

3. W przypadku chęci otrzymania darmowych Produktów/Usług najczęstsze dane, o które jest proszony Użytkownik/Klient, to imię oraz adres e-mail, natomiast w przypadku danych podawanych podczas składania zamówień płatnych Użytkownik/Klient jest proszony o podanie pełnych danych osobowych, które są wymagane do sfinalizowania zamówienia oraz wystawienia dokumentu zakupu.

4. Serwisy beprofessional.sklep.pl, emprofessional.pl wymagają tylko tych danych, które są niezbędne do działania Serwisów, więc niepodanie wymaganych danych skutkuje zablokowaniem czynności, których te dane dotyczyły.

5. W przypadku dokonania zakupu przez Użytkownika/Klienta, Serwisy beprofessional.sklep.pl, emprofessional.pl udostępniają dane osobowe Użytkownika/Klienta tylko podmiotom będącym w ścisłej współpracy z Serwisami i współpraca ta wymagana jest tylko i wyłącznie w celu możliwości sfinalizowania procesu zakupowego i dotyczy automatycznego wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży zakupionych Produktów/Usług umieszczonych w częściach Serwisów dostępnych po dokonaniu zakupu. Dane osobowe Użytkownika/Klienta po przekazaniu do informatycznego, zewnętrznego systemu odpowiadającego za automatyczne wystawianie oraz wysyłanie dokumentów sprzedażowych, przetwarzane są na zasadach określonych przez podmiot współpracujący z Serwisami.

3). Pliki Cookies:

1. Serwisy beprofessional.sklep.pl, emprofessional.pl wykorzystują pliki Cookies, które są małymi plikami tekstowymi wysyłanymi do urządzenia Użytkownika/Klienta, z którego odwiedzane są Serwisy, identyfikując Użytkownika/Klienta w taki sposób, aby korzystanie z Serwisów było dostosowane do potrzeb Użytkownika/Klienta, wygodne oraz spersonalizowane.

2. Pliki Cookies mogą także zbierać informacje o charakterze statystycznym, wydajnościowym lub funkcjonalnym.

3. Pliki Cookies nie są szkodliwe ani dla urządzenia Użytkownika/Klienta ani dla Jego danych.

4. Żeby Serwisy beprofessional.sklep.pl, emprofessional.pl mogły prawidłowo działać, to przeglądarka internetowa, z której korzysta Użytkownik/Klient musi akceptować pliki Cookies. Nie można także plików Cookies usuwać z urządzenia, z którego korzysta Użytkownik/Klient.

4). Pozostałe informacje:

1. Serwisy beprofessional.sklep.pl, emprofessional.pl, zastrzegają sobie prawo do wysyłania Użytkownikom/Klientom, których dane kontaktowe posiada, wiadomości e-mail: zawierających przede wszystkim informacje tematycznie związane bezpośrednio z Serwisami; dotyczące nowych Produktów/Usług; informujących o różnego rodzaju zmianach; zawierających informacje o dostępnych promocjach; z treściami „luźnymi”, np. życzenia czy informacje osobiste; będące informacjami komercyjnymi, które mogą być wysłane poprzez opłacenie przez Klientów lub Partnerów Serwisów beprofessional.sklep.pl, emprofessional.pl,

2. Wszystkie informacje zarówno tekstowe jak i graficzne udostępnione na stronach Serwisów beprofessional.sklep.pl, emprofessional.pl, należy postrzegać w charakterze zabawy.